Bezpłatna
dostawa w 48 h

Dyskretna
paczka

gwarnacja
orginalności
produktu

Regulamin serwisu

Poniższe warunki określają prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą towarów do klientów za pośrednictwem stronie www.largomass.pl

 1. 1.Składając i zatwierdzając zamówienie, Klient oświadcza, że w pełni akceptuje warunki tego zamówienia, jak również całość niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz że jest osobą pełnoletnią
 2. 2.Kontakt do Działu Obsługi Klienta: office@largomass.pl lub listownie na adres: IQLAB, Złota 61, 00-819 Warszawa, Polska.
 3. 3.Aktualna oferta produktowa jest umieszczona w witrynie internetowej www.largomass.pl i jest dostępna na terenie Europy.
 4. 4.Producentem i właścicielem marek oferowanych na stronie produktów jest firma AmerMedic LTD , 46 Station Road, North Harrow, HA2 7SE London, United Kingdom (CN: 9844743). Sprzedawcą i dystrybutorem produktów oferowanych na tej stronie jest firma: IQLab, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, Polska. Nip: 5631915131.
 5. 5.Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, do wyczerpania zapasów.
 6. 6.Wszystkie ceny podawane na stronie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i zaakceptowaniu regulaminu
 7. 7.Firma IQLab zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie www.largomass.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Zmiany będą widoczne dla klientów w trybie on-line i będą dotyczyć sprzedaży, która nastąpiła po korekcie.
 8. 8.Przesyłka z zamówionym towarem jest płatna gotówką listonoszowi przy odbiorze lub poprzez bezpieczny system płatności online.
 9. 9.Koszt dostawy produktu bez względu na wartość zamówienia wynosi 0 zł na terenie całej Europy.
 10. 10.Prawo odstąpienia od umowy:
  1. 1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: IQLab, Złota 61, 00-189 Warszawa, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta: office@largomass.pl
  2. 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
   • którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na konto Klienta podane w oświadczeniu.
  5. 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 11. 11.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży .
 12. 12.Podane dane osobowe podczas dokonywania zakupu na tej stronie (tj. imie i nazwisko, adres, numer telefonu oraz emial) służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są przetwarzane, przekazywane oraz udostępniane do celów marketingowych innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne i służy do prawidłowej realizacji zamówienia.
 13. 13.Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania poprzez email: office@largomass.pl
 14. 14.Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany w trakcie składania zamówienia w maksymalnym terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 15. 15.IQLab dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na stronie www.largomass.pl. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości lub przeoczenia w treści dostępnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i poprawiania treści na stronie w dowolnym momencie. Zamieszczane nazwiska i zdjęcia są umowne i mają jedynie charakter poglądowy.
 16. 16.Jak wskazano powyżej zdjęcia zamieszczanych towarów są umowne i mają jedynie charakter poglądowy, w związku z tym IQLab nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności podobieństwa lub innych błędów. W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych towarów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu towaru, IQLab nie ponosi odpowiedzialności.
 17. 17.Oferowane suplementy diety, preparaty oraz kosmetyki nie są lekarstwami i nie mogą być traktowane jako takie. Produkty odchudzające są w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się zdrowe odżywianie, doskonale zrównoważone i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych. Kuracje odchudzające nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży i osób starszych. Utraty masy ciała i ponowne przybierania na wadze mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub dietetykiem.
 18. 18.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 19. 19.IQLab (www.largomass.pl) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Zmiany będą widoczne dla klientów w trybie on-line i będą dotyczyć sprzedaży, która nastąpiła po korekcie.
 20. 20.Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, nad którymi IQLab nie ma żadnej kontroli. Te linki są jedynie dla wygody. Podobnie, możliwe jest, aby uzyskać dostęp do tej witryny z linków zewnętrznych, nad którymi IQLab nie ma żadnej kontroli. IQLab nie składa żadnych oświadczeń i nie daje gwarancji co do dokładności, terminowości i kompletności informacji zawartych w takich witrynach i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z ich zawartości lub znajdujących się tam informacji. Włączenie linku do innej witryny nie oznacza zalecenia lub wsparcia ze strony IQLab.